İletişim

 

                                                     

İLAN

 

 

            S.S. 271 Sayılı Muratlı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

 

        Rekolte beyannamesi kabul işlemleri 15 Mayıs - 20  Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır. Diğer taraftan 2021-2022 işyılında ortak olmak isteyen ayçiçeği üreticilerinin, rekolte beyan tarihinin son günü olan 20.07.2021 tarihine kadar kooperatiflerimize ön başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  Diger işlemler ilgi talimatlarımız, 102 no'lu Genelgemiz, Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin 59'uncu maddesi ve Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin 57'nci maddesi doğrultusunda yürütülecektir. Rekolte beyannamesi ve üretim beyannamesi kabulünde öncelikli olarak yeni tarihli "ÇKS belgeleri" talep edilecek, ÇKS belgesi ibrazı mümkün olmayan durumlarda güncel "Çiftçilik Belgesi" ibrazı istenecek, <ÇKS belgesi veya Çiftçilik belgesinde yer alan ekim alanlan ile fiili ekim alanlan arasında fark olması durumunda ise ekim alanlarının farklılıkları için muhtarlıklardan onaylı belge istenecektir.

 

     Yine, Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin 57'nci maddesi 4/a fıkrası "Ortakların teslimini taahhut ettikleri ürün miktan, 10 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirlenen miktarın %50'sinin altında olamaz. (Deprem, kuraklık, don, su baskını, dolu, yangın, verimin önemli ölçüde düşmesi gibi tabi afetler, bitki ve hayvan hastalıkları gibi ortağın elinde olmayan sebepler saklıdır.)'' doğrultusunda kooperatif ortaklarının rekolte beyannamelerinde teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarını en az 500 Kg. olması ve ortaklık vecibelerini yerine getirebilmek için en az 250 Kg. ürün teslim etmesi, Tarım Satış Kooperatifi Anasözleşmesinin lO'uncu  maddesi  5'inci  fıkrası  "Ortağın  kooperatife  ilk girişte taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktan 1.000 Kg' dır." doğrultusunda işe yeni ortakların üretim beyannamelerinde teslimini taahhüt ettikleri ürün miktarının en az 1.000 Kg. olması ve ortaklık vecibelerini yerine getirebilmek için en az 500 Kg. ürün teslim etmesi gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koopziyaret0030 1 

TRAKYA BİRLİK YÖNETİM KURULU

KOOPERATİFİMİZE   ZİYARETİ

 

 

 

KOOPERATİFİMİZCE YEM KATKI MADDELERİNİN SATIŞLARI DEVAM ETMEKTEDİR.

 

 

 

 

DANA

FENNİ YEM VE KÜSPE ÇEŞİTLERİMİZ TIKLAYINIZ

                                                  S.S.271 SAYILI MURATLI YAĞLI TOHUMLAR

                                                            TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

                                                                    YÖNETİM KURULU

 

 

Ciftci Cicekler