İletişim

İLAN                                

                                                                                              

             S.S. 271 SAYILI MURATLI YAĞLI TOHUMLAR

                              TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI'NDAN                                                         

 

           

            Kooperatifimizce 2022/2023 işyılı tahmil-tahliye işleri Hammaliye ihalesi;kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 12:00'de  Kooperatif hizmet binasında yapılacaktır.     

     - Hammaliye işi ihalesi geçici teminat tutarı 5.000,00.TL.'dir.                                          

       - İhaleye katılacak olanların, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 11.00'e kadar teminatlarını Kooperatif Veznesine nakit olarak yatırmaları ve teklif mektuplarını teslim etmeleri gerekir.   

                 - İhale ile ilgili sözleşme mesai saatleri içinde kooperatifimizden temin edilebilir.

                                                                                                                                                                                  YÖNETİM KURULU

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü